Varför kastrera?

I Sverige har det funnits många åsikter om när en katt ska kastreras, och många myter lever tyvärr fortfarande kvar hos kattägare och veterinärer. Några exempel på sådana myter är:

 • Katten ska vara minst 6 månader/1år vid kastrering
 • Katten ska ha blivit könsmogen innan kastrering
 • Honkatten mår bäst av att få en kull innan kastrering
 • Kastrering är dyrt, så min katt får p-piller istället
 • Honkatter steriliseras och hankatter kastreras

 

Jag vill börja med att berätta att ALLA katter, oavsett kön, kastreras. Ingen katt steriliseras. Kastrering och sterillisering är två helt skilda ingrepp, som båda kan utföras på både honkatter och hankatter.

Vid en kastration så opereras testiklar respektive livmoder, äggledare och äggstockar bort.

Vid en sterilisering kapas endast sädesledaren eller äggledaren, vilket gör katten steril. Nackdelen är att katten fortfarande producerar könshormoner vilket bland annat gör att hankatten fortsätter sitt revirmarkerande och honkatten fortsätter löpa. Detta är självklart inte önskvärt, varken för kattens eller människornas skull.

 

ALLA katter mår bäst av att kastreras. Katter är otroligt känsliga för stress, och att vara fertil (okastrerad) är en jättestor stressfaktor. Både hon- och hankatter går väldigt lätt ner i kondition och magrar av eftersom det enda deras instinkt säger åt dem att göra är att fortplanta sig. De är gärna väldigt rymningsbenägna och hankatter blir ofta aggressiva. Revirmarkerande genom urin ägnar sig gärna både han- och honkatter åt.

P-piller till en honkatt är något man verkligen bör undvika då det väldigt ofta gör att katter utvecklar juvertumörer. Livmoderinflammation är också vanligt hos okastrerade honkatter, framförallt på honor som får "löpa tomt", det vill säga får löpa gång på gång utan att bli parade.

 

 

Tidig kastrering

Tidigare har Sveriges Veterinärförbund rekommenderat att katten ska vara sex månader vid kastrering, men sedan 2013 är denna rekommendation bortplackad. År 2015 kom en ny norm, där de istället rekommenderade fyra månader som lägsta rekomenderade ålder, men skrev även att det i vissa fall kan vara lämpligt att göra ingreppet tidigare. Värt att veta är att både den tidigare magiska gränsen på sex månader, och den idag på fyra, helt saknar vetenskaplig grund.

I resten av världen, framförallt i USA, har kastrering av kattungar pågått och accepterats sedan början av 90-talet och det finns många utländska studier som analyserat detta.

 

Det finns inga belägg för att en katt mår bäst av att bli könsmogen innan den kastreras. Inte heller något som säger att katten mår bra av att få en kull innan kastrering. Det finns inga studier i att katten mår bättre av att vara 6 månader vid kastrering. Att veterinärer fortfarande hävdar detta beror helt och hållet på att traditionen säger detta, samt att dessa veterinärerna helt enkelt känner sig bekvämare med att kastrera större katter.

För en duktig veterinär är det inte mer komplicerat att kastrera en kattunge jämfört med en vuxen katt. Fler och fler svenska veterinärer uppdaterar sig nu om aktuell veteskap och börjar kastrera tidigt, på grund av att det kommer många fördelar att hämta ur detta:

 • En kattunge som kastreras har mycket större återhämtningsförmåga än en större katt. Kattungen är ofta på benen samma kväll, medan det kan ta 2-4 dagar innan den äldre katten återhämtat sig.
 • Minskad risk för ljuvertumörer och eliminerad risk för livmoderinflammaton hos honkatter.
 • Eliminerad risk för testikeltumörer för hankatter
 • Minskat revirbeteende.
 • Minskad stress för katten som kommer med könsmognaden.
 • Inga oönskade kullar på grund av att katten blir könsmogen innan kastrationen (återkommer till denna viktiga punkt senare).
 • Lägre infektionsrisk på grund av ingreppet.

 

 

Bieffekter?

De två vanligaste agrumenten mot att kastrera kattungar är att narkosen är farlig för de små, samt att katten eventuellt inte utseendemässigt utvecklas på önskat vis.

Det ligger alltid en risk i att kastrera ett djur, så därför är det viktigt att hitta en duktig och rutinerad veterinär som är duktig på att kastrera just kattungar.

Vad gäller tillväxten så är det ingen skillnad i utvecklingen på några katter som kastreras prepubertalt, vare sig de kastreras vid 12 veckor eller vid 8 månader.

 

 

Varför vi kastrerar tidigt

Det finns flera orsaker till att vi kastrerar våra katter innan leverens.

 

Katten – Det är mest skonsamt för katten. En snabb återhämtning och vi vet med säkerhet att katten slipper stress på grund av könsmognad i det nya hemmet. För en honkatt är det en stor risk att få en kull. Det finns otroligt många saker som kan gå fel som gör att hon får sätta livet till.

 

Köparen – Kattungen är ”helt klar” när den levereras. Köparen behöver alltså inte ta sig tid och pengar till att se till att katten kastreras några månader senare.

 

Uppfödaren – Vi som uppfödare vet med säkerhet att att en såld sällskapskatt kommer förbli en sällskapskatt. Vissa uppfödare väljer att skriva kontrakt med sina köpare där de förbinder sig till att senare kastrera katten, men eftersom ett sådant kontrakt inte är lagligt att skriva (på grund att det strider mot konsumentköplagen), så är detta det enda sättet att se till att ingen oönskad avel sker på katten.

 

Hemlösa katter – Detta är den absolut viktigaste punkten i vårt beslut att kastrera tidigt. I Sverige finns idag 100-150 tusen hemlösa katter, och är i och med det utsett till Sveriges största enskilda djurskyddsproblem. Alltför ofta får man höra att ”min honkatt smet ut och kom tillbaka dräktig” samt att ”min katt går på p-piller så hon kan inte bli gravid”. Så länge så otroligt många katter lever i missär utan hem så finns det ingen som helst anledning att vara oförsiktig. Som uppfödare är detta vårt sätt att se till att inga fler oönskade kattungar kommer till världen och bidrar till överpopulationen.

 

 

 

Tidig kastrering

 

Våra erfarenheter

Vi har bara goda erfarenheter av tidig kastrering. Våra katter, både vuxna och kattungar, kastreras dessutom med titthålsoperation, vilket ger ett minimalt sår. Hankatter behöver inte sys alls, och honorna går därifrån med ett stygn. Ingen katt behöver bära tratt efter ingreppet.

Läsa mer?

Tvärr finns det inga svenska studier att läsa idag, men vi hoppas att det kommer inom snar framtid! Till dess finns det gott om utlänska artiklar att ta del av.

Genom en enkel sökning på Google Scholar med sökord som exempelvis ”early spay neuter” kan man få fram massor av läsnyttigt.

Det finns även en del svenska analyser av utländska studier att läsa, som exempelvis DENNA.

 

Copyright © SE*Alicendy's | info@alicendys.se